English language
ภาษาไทย

บริการ : การให้บริการสหวิชาชีพ

พยาบาล

 • พยาบาลกระตุ้นพัฒนาการ
 • พยาบาลให้คำปรึกษา
 • พยาบาลทำจิตบำบัด
  • ครอบครัวบำบัด
  • บำบัดเด็กติดเกมส์

นักจิตวิทยา

 • การตรวจประเมิน (Phychotest)
  • ทดสอบสติปัญญา(IQ Test)
  • ทดสอบบุคลิกภาพ(personality Test)
  • ทดสอบความบกพร่องทางการเรียนรู้(Achievement Test)
 • การบำบัดรักษา
  • บริการให้การปรึกษา
  • จิตบำบัดประคับประคอง
  • จิตบำบดแนวซาเทียร์
  • จิตบำบัดแบบปรับความคิดและพฤติกรรม
  • การปรับพฤติกรรม
  • Relaxation Training

นักสังคมสงเคราะห์

 • การเยี่ยมบ้าน/ประสานโรงเรียน
 • ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงดูบูตร โรงเรียน ศูนย์ฝึกอาชีพ
 • ครอบครัวบำบัด

ครูการศึกษาพิเศษ / นักกิจกรรมบำบัด / ครูฝึกพูด

 • กระตุ้นพัฒนาการ
 • ฝึกกิจกรรมบำบัด
 • ฝึกทักษะสังคม

 

Page View : 579
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ขอแจ้งประกาศ

 

 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนบริการ

ข่าวสารประจำวัน


                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                        
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 3 ราย
สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
กองบริหารกองคลังจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อแผ่นกรองอากาศ จำนน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซื้อบริการต่ออายุสัญญา Webhosting www.smartteen.net 1 งาน บจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อที่ปัดน้ำฝน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอกาศ 7600 บาท และน้ำมันเชื้อเพลิง 4220 บาท
แบบสขร.1 กันยายน 2561
แบบสขร.1 สิงหาคม 2561
แบบสขร.1 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 6-8 ก.พ. 62 จ.ชัยภูมิ
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 11-14 ก.พ.62 จ.นครราชสีมา
ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบ Call Center (สายด่วนสุขภาพจิต 1323)
อ่านทั้งหมด

เอกสาร Download


เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด