English language
ภาษาไทย

บริการ : การให้บริการสหวิชาชีพ

พยาบาล

 • พยาบาลกระตุ้นพัฒนาการ
 • พยาบาลให้คำปรึกษา
 • พยาบาลทำจิตบำบัด
  • ครอบครัวบำบัด
  • บำบัดเด็กติดเกมส์

นักจิตวิทยา

 • การตรวจประเมิน (Phychotest)
  • ทดสอบสติปัญญา(IQ Test)
  • ทดสอบบุคลิกภาพ(personality Test)
  • ทดสอบความบกพร่องทางการเรียนรู้(Achievement Test)
 • การบำบัดรักษา
  • บริการให้การปรึกษา
  • จิตบำบัดประคับประคอง
  • จิตบำบดแนวซาเทียร์
  • จิตบำบัดแบบปรับความคิดและพฤติกรรม
  • การปรับพฤติกรรม
  • Relaxation Training

นักสังคมสงเคราะห์

 • การเยี่ยมบ้าน/ประสานโรงเรียน
 • ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงดูบูตร โรงเรียน ศูนย์ฝึกอาชีพ
 • ครอบครัวบำบัด

ครูการศึกษาพิเศษ / นักกิจกรรมบำบัด / ครูฝึกพูด

 • กระตุ้นพัฒนาการ
 • ฝึกกิจกรรมบำบัด
 • ฝึกทักษะสังคม

 

Page View : 322
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ข่าวสารประจำวัน


                                                 
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                                                 
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู และแมลงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
ตารางราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานด้านแผนงาน จำนวน 1 คน
ตารางราคากลางจ้างเหมาระบบ call center สายด่วน 1323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านทั้งหมด