English language
ภาษาไทย

บริการ : ข้อปฏิบัติกรณีต่างๆ

กรณีผู้ป่วยมีนัดทดสอบจิตวิทยา

  • คู่มือแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการเตรียมตัวทดสอบทางจิตวิทยา คลิกที่นี้

กรณีรับยา

  • ผู้ป่วยใหม่ หากมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งที่จุดเวชระเบียน เพื่อทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่แฟ้มเวชระเบียน
  • ผู้ป่วยเก่า หากมีอาหารไม่พึงประสงค์หลังการทานยา หรือ มีอาการแพ้ยา กรุณาแจ้ง แพทย์ หรือ เภสัชกร เพื่อรับคำแนะนำ ทำการบันทึกประวัติหรือปรับเปลี่ยนยา

*** กรุณานำยาเดิมมาด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการรับยาเกินหรือการกินยาหมดอายุ***


กรณีขอรับยาเดิม

  • ผู้ป่วยเก่า (รับยาเดิม วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.) สามารถติดต่อรับยาเดิมโดย ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดขอรับยาเดิมก่อนยาหมดอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-248-8999 ต่อ 71010 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. หรือ ติดต่อด้วยตนเองที่แผนกบริการผู้ป่วยนอก
  • กรณีผู้ป่วยใหม่ ที่รับบริการจากสถาณบริการอื่นมา ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิในการไม่จ่ายยาให้ นอกจากเข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอนของสถาบันฯแล้วเท่านั้น

กรณีเลื่อนนัด

  • สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถโทรศัพท์เพื่อเลื่อนนัดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-248-8999 ต่อ  71010 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.
Page View : 424
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ขอแจ้งประกาศ

 

 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนบริการ

ข่าวสารประจำวัน


                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                        
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 3 ราย
สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
กองบริหารกองคลังจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อแผ่นกรองอากาศ จำนน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซื้อบริการต่ออายุสัญญา Webhosting www.smartteen.net 1 งาน บจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อที่ปัดน้ำฝน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอกาศ 7600 บาท และน้ำมันเชื้อเพลิง 4220 บาท
แบบสขร.1 กันยายน 2561
แบบสขร.1 สิงหาคม 2561
แบบสขร.1 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 6-8 ก.พ. 62 จ.ชัยภูมิ
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 11-14 ก.พ.62 จ.นครราชสีมา
ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบ Call Center (สายด่วนสุขภาพจิต 1323)
อ่านทั้งหมด

เอกสาร Download


เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด