English language
ภาษาไทย

บริการ : ข้อปฏิบัติกรณีต่างๆ

กรณีผู้ป่วยมีนัดทดสอบจิตวิทยา

  • คู่มือแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการเตรียมตัวทดสอบทางจิตวิทยา คลิกที่นี้

กรณีรับยา

  • ผู้ป่วยใหม่ หากมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งที่จุดเวชระเบียน เพื่อทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่แฟ้มเวชระเบียน
  • ผู้ป่วยเก่า หากมีอาหารไม่พึงประสงค์หลังการทานยา หรือ มีอาการแพ้ยา กรุณาแจ้ง แพทย์ หรือ เภสัชกร เพื่อรับคำแนะนำ ทำการบันทึกประวัติหรือปรับเปลี่ยนยา

*** กรุณานำยาเดิมมาด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการรับยาเกินหรือการกินยาหมดอายุ***


กรณีขอรับยาเดิม

  • ผู้ป่วยเก่า (รับยาเดิม วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.) สามารถติดต่อรับยาเดิมโดย ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดขอรับยาเดิมก่อนยาหมดอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-248-8999 ต่อ 71010 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. หรือ ติดต่อด้วยตนเองที่แผนกบริการผู้ป่วยนอก
  • กรณีผู้ป่วยใหม่ ที่รับบริการจากสถาณบริการอื่นมา ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิในการไม่จ่ายยาให้ นอกจากเข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอนของสถาบันฯแล้วเท่านั้น

กรณีเลื่อนนัด

  • สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถโทรศัพท์เพื่อเลื่อนนัดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-248-8999 ต่อ  71010 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.
Page View : 234
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ข่าวสารประจำวัน


                                                 
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                                                 
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู และแมลงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
ตารางราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานด้านแผนงาน จำนวน 1 คน
ตารางราคากลางจ้างเหมาระบบ call center สายด่วน 1323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านทั้งหมด