English language
ภาษาไทย

ประกาศรับสมัคร
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
File Name : ประกาศรับสมัคร.pdf
File size :683.05 KB
Page View : 45
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
23 May 2019 15:58
17 May 2019 14:21
14 May 2019 16:35
14 May 2019 16:32
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ขอแจ้งประกาศ

 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนบริการข่าวสารประจำวัน

                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic

                        
อ่านทั้งหมด อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นาราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ขอเลื่อนประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักจิตวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักจิตวิทยา
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมทาวเวอร์ จำนวน 1 ตัว
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
ประกาสผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องอาหารชั้น 1 จำนวน 1 งาน ร้านวี.ที.เอ็นแอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน
อ่านทั้งหมด
ราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน/ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
อ่านทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสขร.1 เดือนมีนาคม 2562
อ่านทั้งหมด
การเงินและบัญชี
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 62
งบทดลอง มกราคม 62
งบทดลอง ธันวาคม 61
งบทดลอง พฤศจิกายน 61
งบทดลอง ตุลาคม 61

เอกสาร Download
เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด