English language
ภาษาไทย

โรงพยาบาลสวนปรุง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
16 Oct 2018 15:54
โรงพยาบาลสวนปรุง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งดังนี้ 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง 2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง 3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 ตำแหน่ง
16 Oct 2018 15:51
โครงการ TO BE NUMBER ONE ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
09 Oct 2018 14:07
โรงบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-31 ตุลาคม 2561
09 Oct 2018 14:02
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ข่าวสารประจำวัน


                                                 
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                                                 
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู และแมลงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
ตารางราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานด้านแผนงาน จำนวน 1 คน
ตารางราคากลางจ้างเหมาระบบ call center สายด่วน 1323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านทั้งหมด