English language
ภาษาไทย

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 6-8 ก.พ. 62 จ.ชัยภูมิ
File Name : ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 6-8 ก.พ. 62 จ.ชัยภูมิ.pdf
File size :888.79 KB
Page View : 18
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
11 Apr 2019 15:58
11 Apr 2019 15:58
11 Apr 2019 15:59
11 Apr 2019 15:58
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ขอแจ้งประกาศ

 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนบริการข่าวสารประจำวัน

                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic

                        
อ่านทั้งหมด อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาสผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องอาหารชั้น 1 จำนวน 1 งาน ร้านวี.ที.เอ็นแอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
อ่านทั้งหมด
ราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน/ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
อ่านทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสขร.1 เดือนมีนาคม 2562
อ่านทั้งหมด
การเงินและบัญชี
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 62
งบทดลอง มกราคม 62
งบทดลอง ธันวาคม 61
งบทดลอง พฤศจิกายน 61
งบทดลอง ตุลาคม 61

เอกสาร Download
เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด