English language
ภาษาไทย

19 Oct 2018 15:19
19 Oct 2018 15:12
19 Oct 2018 08:28
19 Oct 2018 08:28
19 Oct 2018 08:27
11 Oct 2018 09:00
11 Oct 2018 09:00
11 Oct 2018 09:00
11 Oct 2018 09:00
11 Oct 2018 08:59
11 Oct 2018 08:59
11 Oct 2018 08:59
11 Oct 2018 08:56
11 Oct 2018 08:56
11 Oct 2018 08:55
11 Oct 2018 08:55
11 Oct 2018 08:55
11 Oct 2018 08:54
26 Sep 2018 16:46
26 Sep 2018 16:46
26 Sep 2018 16:46
24 Sep 2018 20:05
24 Sep 2018 20:04
24 Sep 2018 20:03
24 Sep 2018 20:02
24 Sep 2018 19:51
24 Sep 2018 19:50
24 Sep 2018 19:50
04 Sep 2018 14:21
04 Sep 2018 14:21
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ข่าวสารประจำวัน


                                                 
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                                                 
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู และแมลงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
ตารางราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานด้านแผนงาน จำนวน 1 คน
ตารางราคากลางจ้างเหมาระบบ call center สายด่วน 1323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านทั้งหมด