English language
ภาษาไทย

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศไทย เป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์ โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ คือ ก
01 Nov 2016 09:35
ในหลวงของเรานั้น นอกจะเป็นยอดพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยแล้ว ทรงมีความอัจฉริยภาพในการทรงงานอีกด้วย ซึ่งหลักการทรงงานของท่านนั้นสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จอย่างง่ายดาย เรามาดูกันดีกว่าว่าท่านมี 9 หลักในการทรงงานอะไรบ้าง 1. ทำงานอย่างเป็นระบบ ทำตามลำดับขั้น โดยเริ่มจากสิ่งที่จ
26 Oct 2016 09:16
กรมสุขภาพจิต แนะ 3 ข้อคิด 3 ข้อพึงระวัง แสดงความจงรักภักดี รวมใจไทยเป็นหนึ่งเดียว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในช่วงเวลานี้อาจพบกับสถานการณ์ความเห็นต่างของผู้คน จึงขอแนะให้พี่น้องคนไทยรวมพลังความจงรักภักดี รวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อผ่านพ้นความเศร้าโศก ก้าวสู่การสร้างสรร
21 Oct 2016 10:48
ในกรณีที่ไม่มีเสื้อผ้าสีดำสำหรับไว้ทุกข์ หรือมีใส่ไม่ได้ทุกวัน เรายังสามารถแต่งกายไว้ทุกข์ด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้เช่นกัน การแสดงออกถึงความอาลัยด้วยการแต่งกายไว้ทุกข์ในชุดสีดำเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อ ๆ กันมาอย่างยาวนาน แต่กับบางคนอาจมีข้อจำกัดหรือความจำเป็นทำให้ใส่เสื้อผ้าสีดำไม่ได้ หรือบางคนอาจไม่ค
18 Oct 2016 10:00
ปฏิกิริยาเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียของผู้ใหญ่มีผลกระทบกับเด็ก เพราะเด็กสามารถซึมซับอารมณ์จากผู้ใหญ่ได้ โดยอาจไม่เข้าใจถึงเหตุและผลของความเสียใจจากการสูญเสียนั้น เนื่องจากพัฒนาการด้านความเข้าใจเรื่องการตายของเด็กมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ เด็กอายุ 0-2 ปี เด็กยังไม่เข้าใจเรื่องการตายเข้าใจ
16 Oct 2016 18:30
"ก้าวย่างตามรอยพ่อ หน้าที่ของวัยรุ่น" เสริมสร้างคุณค่าแห่งความรักและความดีงามในชีวิต “ วัยเรียน - วัยรุ่น ” 3 ละ - เกียจคร้าน - เกเร - ก้าวร้าวรุนแรง 3 รักษ์ - วินัย อยู่ในระเบียบกฎของโรงเรียนสังคม/กฏหมาย - เคารพรักชาติ พระมหากษัตริย์บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ - อารมณ์ดี
16 Oct 2016 18:18
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอย่างใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทย การเศร้าโศกเสียใจครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ โดยกรมสุขภาพจิต จึงมีคำแนะนำด้านสุขภาพจิตสำหรับประชาชนเพื่อใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพจิตของ ตนเองและครอบครัว ๑. ประชาชนทั่วไปคว
15 Oct 2016 07:44
ทันลูก ทันโลก สร้างรอยยิ้ม เพราะโลกก้าวไว ไปเร็ว เมื่อเลือกที่จะให้ ก็ต้องก้าวให้นำเทคโนโลยี และใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งกับลูกและกับคุณ 1.สร้างวินัยและความรับผิดชอบตั้งแต่ยังเล็ก พ่อแม่สามารถกำหนดวินัยให้ลูกฝึกปฏิบัติตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็ก โดยการตั้งกฎกติกาที่ชัดเจนว่าอะไรห้ามทำบ้าง เด็กจะเรียนรู้ที่
12 Oct 2016 10:05
สุขภาพจิตคือ สภาพชีวิตที่เป็นสุข และอาจขยายความออกไปอย่างกว้างๆ ได้ว่า สุขภาพจิต คือ สภาพของการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นความสามารถส่วนบุคคลในการที่จะแก้ปัญหาของตนในแบบฉบับที่ตั้งอยู่บนรากฐานความเป็นจริง โดยอยู่ในกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคม สุขภาพกาย-ใจ เป็นของคู่กัน ดั
10 Oct 2016 09:00
ขณะนี้เด็กไทยเกิดน้อยลง การเลี้ยงดูเด็กทุกคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความสุข และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้จึงเป็นเรื่องสำคัญ พ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดที่จะช่วยอบรม บ่มเพาะ และเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างมีสุขภาพกาย ใจ และสติปัญญาที่สมบูรณ์ การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัย 0-5 ปี นับเป
07 Oct 2016 09:51
ลูกน้อยสามารถเป็นอัจฉริยะได้ง่ายๆ ด้วยความสามารถทั้ง 8 ประการนี้ที่สามารถสร้างเองได้เมื่อลูกคลอดออกมาแล้ว มีการวิจัยเรื่องความฉลาดหรือศักยภาพ ภายหลังกำเนิด ซึ่งสามารถพัฒนาขึ้นในภายหลัง โดยแบ่งออกมาเป็น 8 ด้าน (Multiple Intelligences)ดังนี้ 1. ความฉลาดทางด้านการพูดและภาษา (Verbal-Linguistic Intelligence)เป็นความสามารถในการเข้าใจความห
05 Oct 2016 10:17
ปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะเครือข่ายระดับชาติ โดยสมาคมฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คณะแพทยศาสตร์ 8 แห่ง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) 7 เขต ร่วมทำงานใน 22 จังหวัดนำร่อง เกิด 11 อำเภอต้นแบบ จดทะเบียนความพิการแต่กำเนิดและสร้างระบบการดูแลรักษาและป้องก
03 Oct 2016 10:49
ปีนี้เทศกาลถือศีลกินเจอยู่ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 สำหรับคนที่กินเจเป็นประจำทุกปี ก็จะเตรียมตัวกันเป็นปกติ รู้ว่าจะต้องไปซื้อของอะไร ที่ไหน อย่างไร และจะต้องปฏิบัติตัวเช่นไรก็มักจะทำตามวิถีปฏิบัติที่เคยทำมาเป็นประจำทุกปี รวมไปถึงข้อปฏิบัติตัวง่าย ๆ โดยทั่วไปในช่วงเทศกาลกินเจ ที่เรารับรู้กันมาโดยตล
29 Sep 2016 10:16
การประเมินระดับน้ำท่วมนั้น นับว่า มีส่วนสำคัญมาก อาจจะเป็นเพียงทางเลือกระหว่างไปหรือไม่ ในเส้นทางดังกล่าว ซึ่งการสังเกตระดับน้ำนั้น ให้ใช้จุดอ้างอิงต่างๆที่เราสามารถสังเกตได้ เช่น รถยนต์ที่สวนทางมา เสาไฟฟ้า ต้นไม้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ถือว่าเป็นตัวชี้วัดได้อย่างดี และคุณควรตัดสินใจให้ดีก่อนทำการลงน้
26 Sep 2016 10:46
4 สาเหตุ วัยรุ่นเสี่ยงติดพนัน การพนันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและ พัฒนาการของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะด้านสมอง งานวิจัยด้านการแพทย์ระบุชัดเจนว่าการพนันเป็นเกมที่สามารถทำลายสมองของเด็ก และเยาวชนได้อย่างถาวร องค์การอนามัย โลกกำหนดให้พฤติกรรมติดการพนันเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง เรียกว่า Pathological Gambling หรือ โร
20 Sep 2016 08:33
1. ถ้าเป็นเรื่องเถียงกันธรรมดา ควรหัดให้เด็กหาวิธีตกลงรอมชอมกันเองบ้างโดยผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปตัดสินทุกครั้ง 2. ถ้าเป็นเด็กเล็กซึ่งยังยอมกันไม่เป็น หรือเรื่องราวรุนแรง ผู้ใหญ่ควรเข้าไปจัดการหยุดเหตุการณ์ โดยไม่ติดสินว่าใครถูกหรือผิด ใช้วิธีถามเรื่องราวทีละฝ่าย แล้วแสดงการยอมรับความรู้สึก และแยก
16 Sep 2016 09:28
ป้องกันก่อนเกิดเหตุการณ์ 1. กระตุ้นให้พี่มีบทบาทช่วยเหลือน้อง และน้องนับถือพี่ มีการแสดงน้ำใจต่อกัน 2. ลดการแข่งขันหรือพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่กับน้อง 3. มีการปฏิบัติต่อลูกทุกคนเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของเด็กเป็นหลัก 4. สร้างบรรยากาศการแก้ไขปัญหาในครอบครัว โดยการใช้เห
14 Sep 2016 09:51
, สาเหตุที่ พี่-น้อง ทะเลาะกัน 1. วิธีการจัดการของพ่อ แม่ที่ส่งเสริมให้พี่น้องทะเลาะกันมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว ได้แก่ - การลงโทษทั้งคู่ ทำให้เด็กโกรธ กังวลต่อความโกรธของแม่ซึ่งกระตุ้นให้เด็กมีอารมณ์ต่อกันมากขึ้น - การลงโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทำให้ผู้ถูกลงโทษน้อยใจ โกรธเคือง ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกได้เปรียบและ
12 Sep 2016 10:24
วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก 10 กันยายน 2559 Connect. Communicate. Care “สัมพันธ์ สื่อสาร ใส่ใจ ” วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกตรงกับวันที่ 10 กันยายน ของทุกปีองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) โดยประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อ ปีพ.ศ. 2546โดย Themeของปี 2016: Connect. Communicate. Care “สัมพันธ์ สื่อสาร ใส่
09 Sep 2016 09:05
ลูกติดเกม เกมที่ครอบครัวต้องช่วยกันแก้ 1.กลุ่มอาการแสวงหาการเล่น คือ จะเล่นเกมทุกเวลาที่ว่าง 2.กลุ่มอาการชินชากับการเล่น คือ ต้องเล่นนานขึ้นจึงจะสนุกเป็นที่พอใจ 3.กลุ่มอาการขาดการเล่นไม่ได้ จะมีอาการหงุดหงิดและก้าวร้าว จนถึงขั้นทำร้ายพ่อแม่ผู้ปกครอง พยายามฆ่าตัวตาย เมื่อถูกห้ามไม่ให้เล่นเกม หรือห
07 Sep 2016 08:56
ลักษณะของ เด็ก ติดเกม ที่ควรต้องแก้ไขคือ 1. ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้เล่นในเวลาที่กำหนดทำให้ใช้เวลาในการเล่นนานติดต่อ กันหลายๆ ชั่วโมง หรือเล่นนานขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเพิ่มเป็นหลายชั่วโมงต่อวัน บางคนเล่นข้ามวันข้ามคืน 2. หากถูกบังคับให้เลิกหรือหยุดเล่น จะต่อต้านหรือมีปฏิกิริยาหงุดหง
05 Sep 2016 09:35
โรคมือเท้าปาก โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่เกิดจากการติด เชื้อไวรัส พบได้บ่อยในทารกและเด็กเล็ก ทำให้มีอาการไข้ เป็นแผลในปาก มีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว จัดเป็นโรคที่สร้างความกังวลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ไม่น้อย สาเหตุของโรคมือเท้าปาก โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไ
02 Sep 2016 09:17
ไวรัสซิกาหรือ ไข้ซิกา เป็นอีกหนึ่งโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ แม้จะยังไร้วัคซีนป้องกัน แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายได้เองภายใน 7 วัน ที่ต้องระวังคือเด็กทารกที่หากติดเชื้อแล้วอาจทำให้มีศีรษะเล็กกว่าปกติ ไวรัสซิกา คืออะไร ? ไวรัสซิกา หรือไข้ซิกา เป็นเชื้อไวรัสในตระกูลเฟลวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึ
31 Aug 2016 10:17
สภาพ ฝนตกเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติ เนื่องจากถนนเปียกลื่นกว่าปกติ และทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝน จึงขอแนะวิธีขับรถอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูฝน ดังนี้ การเตรียมสภาพรถ ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบระบบสัญญาณไฟให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด
30 Aug 2016 10:02
1. โรคจากไวรัสทำ ให้เป็นหวัดคัดจมูกและเกิดอาการไข้ได้ โดยเฉพาะกลุ่มทารก ต้องระวังการถูกฝนให้มาก เพราะอาจเจ็บป่วยไม่สบาย จนถึงขั้นหลอดลมฝอยอักเสบ รวมทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ 2. คอติดเชื้อสังเกต ได้จากจะเริ่มมีอาการเจ็บคอเป็นหลัก จากนั้นจะมีไข้ ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวตามมา บางรายมีน้ำมูกร่วมด้วย เกิดจากการเ
29 Aug 2016 10:55
ออกกำลังกายตามกรุ๊ปเลือด ได้ยินเรื่องนี้มานานพอดู แต่ลองมาอัพเดทข้อมูลกันดูอีกสักครั้ง เพราะช่วงนี้กระแสการออกกำลังกายกำลังมาแรง เผื่อใครจะลองหยิบไปใช้เป็นไอเดียปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายของคุณดูบ้าง การ ออกกำลังกายตามกรุ๊ปเลือดที่แม้จะเป็นเรื่องที่พูดถึงกันมานานแล้ว แต่จนถึงปัจจุบันคนรักสุขภ
26 Aug 2016 08:59
5 โรคฮิตของคนติดจอ ติดแชท หมกมุ่นอยู่กับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมาก ๆ ป่วยไม่รู้ตัว มาดูซิมีโรคอะไรบ้าง แล้วเราเองก็เข้าข่ายด้วยหรือเปล่า ยุคสังคมออนไลน์ที่แทบทุกคนต้องมีสมาร์ทโฟน คุยกับเพื่อนผ่านเฟซบุ๊กหรือไลน์แทนการโทรศัพท์ สไลด์หน้าจอรับข่าวสารรอบตัวแบบไม่ให้ตกยุค พฤติกรรมแบบนี้แหละที่หอบเอาปัญหาสุ
24 Aug 2016 08:40
“ติดเกมส์”คือพฤติกรรมที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นและเด็กที่มีพฤติกรรมติดเกมส์จนเกิดเป็นปัญหาต่างๆตามมา ดังข่าวต่างๆที่หลายคนเคยเห็นซึ่งในปัจจุบันก็มีเกมส์ต่างๆมากมายที่พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทั้งเกมส์ออนไลน์ ออฟไลน์ ซึ่งคงยากหากเราจะห้ามเด็กไม่ให้สัมผัสกับสิ่งเห
22 Aug 2016 06:42
น้ำอัดลมกลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนไทยเป็น อย่างมาก ไม่ว่าจะรู้สึกกระหาย อยากคลายร้อน หลายคนมักจะนึกน้ำอัดลมแทบทุกคนเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตเลยก็ว่า ได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ แต่ถึงแม้ว่าน้ำอัดลมจะดื่มแล้วทำให้คุณรู้สึกสดชื่นขึ้นแต่คุณหรือไม่ว่า โทษของน้ำอัดลมนั้น มีผลเสียกับร่างกายอ
19 Aug 2016 09:38
ทั้งนี้ จากสถิติการคลอดในประเทศไทย พบว่าในปี 2556 มีจำนวนการคลอดทั้งหมด 748,067 ราย เป็นการคลอดจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 125,371 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.9 ในปี 2547 เมื่อคิดเป็นอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงในช่วงอายุดังกล่าว 1,000 คน มีการตั้งครรภ์เท่ากับ 51.2 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน แล
17 Aug 2016 09:10
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ขอแจ้งประกาศ

 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนบริการข่าวสารประจำวัน

                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic

                        
อ่านทั้งหมด อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาสผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องอาหารชั้น 1 จำนวน 1 งาน ร้านวี.ที.เอ็นแอร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
อ่านทั้งหมด
ราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน/ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
อ่านทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสขร.1 เดือนมีนาคม 2562
อ่านทั้งหมด
การเงินและบัญชี
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 62
งบทดลอง มกราคม 62
งบทดลอง ธันวาคม 61
งบทดลอง พฤศจิกายน 61
งบทดลอง ตุลาคม 61

เอกสาร Download
เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด