English language
ภาษาไทย

สื่อประชาสัมพันธ์ Infographic
การกลั่นแกล้ง สาเหตุการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น

 

 

 

จิตแพทย์ชี้ วัยรุ่นฆ่าตัวตาย ไม่เกิดจากเพื่อนแกล้งสาเหตุเดียว แนะผู้ปกครอง โรงเรียน ร่วมสังเกตเด็กเก็บตัว เหตุเป็นบุคลิกเด็กที่ถูกกระทำ ส่งเสริมการแสดงออก เพิ่มความมั่นใจในตนเอง
       
       จากกรณีนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนดังย่านลาดพร้าว ใช้อาวุธปืนยิงตัวตายในบ้าน โดยพบจดหมายลาตาย ระบุสาเหตุมาจากการถูกเพื่อนแกล้งที่โรงเรียน
       
       นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศาสนติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การกลั่นแกล้งกัน เป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นลำดับต้นๆ มักเป็นข่าวบ่อยครั้งในประเทศญี่ปุ่น แต่ไม่ค่อยเป็นข่าวในประเทศไทย เพราะอัตราการฆ่าตัวตายในภาพรวมของประเทศไทย และเฉพาะในวัยรุ่นอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม จากข่าวดังกล่าวทำให้เกิดข้อคิดหลายประการที่อยากให้วัยรุ่น ผู้ปกครอง และโรงเรียนพิจารณา คือ 1. การกลั่นแกล้งกันในวัยรุ่น ถือเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญใน 2 กลุ่มเสี่ยง คือ วัยรุ่นที่ถูกกระทำ ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งจากความรู้สึกสูญเสียคุณค่าในตนเอง ขาดความมั่นใจในตนเอง และความรู้สึกทางลบต่างๆ เช่น ความรู้สึกอับอาย ไม่กล้าสู้หน้าคนอื่น เป็นต้น ส่วนวัยรุ่นผู้กระทำก็มีปัญหาสุขภาพจิตเช่นเดียวกัน โดยมักเป็นการชดเชยความรู้สึกด้อยคุณค่าในตนเอง ที่มาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมในครอบครัว การเรียน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องให้ความสนใจในการดูแลช่วยเหลือทั้ง 2 กลุ่ม
       
       “เด็กที่ถูกกระทำมักเป็นเด็กที่มีบุคลิกภาพเก็บตัว เรียบร้อย โดยธรรมชาติของสังคมไทยมักมองว่าเป็นเด็กดี และถือว่าเป็นเรื่องปกติ ในทางตรงกันข้ามสังคมฝั่งตะวันตก บริบทของผู้คนมักแสดงออกกันตรงๆ ลักษณะการแสดงออกเช่นนี้ถือว่าเป็นปัญหา จึงควรยึดทางสายกลาง ซึ่งในกลุ่มเด็กที่มีบุคลิกภาพที่เก็บตัวควรได้รับการส่งเสริมและแสดงออกมากขึ้นหรือบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรแห่งการพัฒนาด้านดังกล่าว” นพ.ยงยุทธ กล่าว
       
       นพ.ยงยุทธ กล่าวว่า ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน และไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวอย่างที่เป็นข่าว การป้องกันจึงต้องเสริมสร้างคุณค่าและความมั่นใจในตนเอง เช่น รูปแบบการเลี้ยงดูของพ่อแม่ต้องส่งเสริมพฤติกรรมด้านบวกของเด็ก ลดการลงโทษที่รุนแรงโดยใช้ได้อารมณ์ เป็นต้น ส่วนโรงเรียนต้องเน้นการใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการเรียนการสอนและต้องสร้างสัมพันธภาพกับเด็ก ที่สำคัญหากเห็นว่าเด็กค่อนข้างเก็บตัว ครูกับผู้ปกครองควรร่วมกันแก้ไขปัญหาก่อนจะเกิดเหตุการณ์ เช่น การสอนซ่อมเสริม ทำกิจกรรม จัดตารางเวลาที่บ้าน เป็นต้น
       
       นพ.ยงยุทธ กล่าวว่า เมื่อมีการจบชีวิตจากการทำร้ายตัวเองเกิดขึ้นแล้ว ยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบอีกจำนวนหลายคน เพราะฉะนั้น บุคลากรด้านสุขภาพจิตทั้งของระบบสาธารณสุข ระบบสวัสดิการ และระบบโรงเรียน ควรให้ความสนใจและหาทางออกร่วมกัน เช่น ครอบครัวของผู้เสียชีวิต เมื่อผ่านพ้นพิธีศพควรมีการประเมินสภาพจิตใจ เนื่องจากผู้ที่ไม่สามารถทำใจได้จะกลับกลายเป็นโรคซึมเศร้าในภายหลัง ส่วนเพื่อนๆ ในโรงเรียน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่กลั่นแกล้งเด็ก ควรได้มีโอกาสพูดคุยได้แสดงความรู้สึกและได้หาทางออกในอนาคตต่อการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มเพื่อนที่รู้จักกับผู้เสียชีวิตควรได้มีโอกาสแสดงความรู้สึกอาลัย และมองไปข้างหน้าในการเอาชนะอุปสรรคของชีวิต และกลุ่มนักเรียนทั่วไปที่ไม่รู้จักผู้เสียชีวิตเป็นการส่วนตัว ควรมีโอกาสเรียนรู้เรื่องดังกล่าวเพื่อเป็นบทเรียน

 

ที่มา : นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศาสนติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต , manager.co.th

Page View : 969
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
กรมสุขภาพจิตมีข้อแนะนำในการรับมือเพื่อลดอุณภูมิใจไม่ให้เครียด ช่วงหน้าร้อน ด้วย 5 วิธี ดังนี้ 1. มีสติรู้ตัว รู้วิธีการจัดการกับอารมณ์และความเครียดที่เกิดขึ้น ย่อมช่วยลดอุณภูมิใจไม่ให้สูงขึ้นไปกับสภาพอากาศที่ร้อนได้ 2. ไม่ปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำ ควรดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวัน อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว 3. รับประทานอ
30 Apr 2019 10:54
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ต้องมีการสาดน้ำกัน เด็กๆก็เป็นวัยที่ชื่นชอบการเล่นการสาดน้ำกันมาก ซึ่งบางครั้งการเล่นสนุกหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัย ฉะนั้นผู้ปกครองควรสอนหรือแนะนำ รวมทั้งเป็นแบบอย่างการเล่นน้ำสงกรานต์ให้แก่เด็กๆ น้ำที่ใช้สาด ควรเป็นที่มีความสะอาด ควรสาดบริเวรลำตัว
11 Apr 2019 08:59
แนะนำกิจกรรมให้เด็กทำให้ช่วงปิดเทอม เพื่อให้ช่วงปิดเทอมของเด็กๆมีความสุข สนุกและมีคุณค่า 1.งานบ้าน พ่อแม่มอบหมายหน้าที่ในการทำงานบ้าน เพื่อฝึกความรับผิดชอบ โดยการมอบหมายงานบ้านนั้น ควรเหมาะสมกับวัย ทั้งนี้พ่อแม่ร่วมทำงานนั้นกับลูกก็จะเป็นการดียิ่ง 2.สัมผัสธรรมชาติ การได้สัมผัสธรรมชาติทำให้เด็กผ่อนค
11 Apr 2019 08:57
ทานอาหารด้วยตัวเอง คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกเด็กๆ ให้ทานอาหารด้วยตัวเองอย่างเรียบร้อยและเป็นเวลาได้ โดยที่คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ลูกน้อยได้ออกกำลังกล้ามเนื้อมือ และทำกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้มือและตาทำงานประสานกันนั้นเอง และการตักอาหารก็เช่นกัน คุณพ่อคุณแม่ควรจะเตรียมอาหารให้เด็กๆ อย่างพอดี เพื่อไม่ให้ลูกท้อในก
29 Mar 2019 13:32
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ขอแจ้งประกาศ

 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนบริการข่าวสารประจำวัน

                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic

                        
อ่านทั้งหมด อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ จ้างหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายวิชาการ ฯ จำนวน 10 อัตรา
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายวิชาการ ด้านการให้บริการทางการแพทย์ ฯ จำนวน 10 อัตรา
ประกาสผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
อ่านทั้งหมด
ราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน/ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
อ่านทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสขร.1 เดือนมีนาคม 2562
อ่านทั้งหมด
การเงินและบัญชี
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 62
งบทดลอง มกราคม 62
งบทดลอง ธันวาคม 61
งบทดลอง พฤศจิกายน 61
งบทดลอง ตุลาคม 61

เอกสาร Download
เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด