English language
ภาษาไทย
สื่อประชาสัมพันธ์ Infographic
Page View : 0
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
กรมสุขภาพจิตมีข้อแนะนำในการรับมือเพื่อลดอุณภูมิใจไม่ให้เครียด ช่วงหน้าร้อน ด้วย 5 วิธี ดังนี้ 1. มีสติรู้ตัว รู้วิธีการจัดการกับอารมณ์และความเครียดที่เกิดขึ้น ย่อมช่วยลดอุณภูมิใจไม่ให้สูงขึ้นไปกับสภาพอากาศที่ร้อนได้ 2. ไม่ปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำ ควรดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวัน อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว 3. รับประทานอ
30 Apr 2019 10:54
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ต้องมีการสาดน้ำกัน เด็กๆก็เป็นวัยที่ชื่นชอบการเล่นการสาดน้ำกันมาก ซึ่งบางครั้งการเล่นสนุกหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัย ฉะนั้นผู้ปกครองควรสอนหรือแนะนำ รวมทั้งเป็นแบบอย่างการเล่นน้ำสงกรานต์ให้แก่เด็กๆ น้ำที่ใช้สาด ควรเป็นที่มีความสะอาด ควรสาดบริเวรลำตัว
11 Apr 2019 08:59
แนะนำกิจกรรมให้เด็กทำให้ช่วงปิดเทอม เพื่อให้ช่วงปิดเทอมของเด็กๆมีความสุข สนุกและมีคุณค่า 1.งานบ้าน พ่อแม่มอบหมายหน้าที่ในการทำงานบ้าน เพื่อฝึกความรับผิดชอบ โดยการมอบหมายงานบ้านนั้น ควรเหมาะสมกับวัย ทั้งนี้พ่อแม่ร่วมทำงานนั้นกับลูกก็จะเป็นการดียิ่ง 2.สัมผัสธรรมชาติ การได้สัมผัสธรรมชาติทำให้เด็กผ่อนค
11 Apr 2019 08:57
ทานอาหารด้วยตัวเอง คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกเด็กๆ ให้ทานอาหารด้วยตัวเองอย่างเรียบร้อยและเป็นเวลาได้ โดยที่คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ลูกน้อยได้ออกกำลังกล้ามเนื้อมือ และทำกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้มือและตาทำงานประสานกันนั้นเอง และการตักอาหารก็เช่นกัน คุณพ่อคุณแม่ควรจะเตรียมอาหารให้เด็กๆ อย่างพอดี เพื่อไม่ให้ลูกท้อในก
29 Mar 2019 13:32
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ขอแจ้งประกาศ

 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนบริการ