English language
ภาษาไทย

สื่อประชาสัมพันธ์ Infographic
โรคจิตเภท..รักษาได้

 

 

จิตเภท

ในบรรดาผู้ป่วยโรคจิตที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่งทั่วประเทศไทย จิตเภทเป็นโรคที่พบได้มากที่สุด เมื่อเทียบกับโรคจิตประเภทอื่นๆ ผู้ป่วยจิตเภทแสดงอาการของโรคจิตให้ผู้ใกล้ชิดสังเกตเห็นได้ชัดเจนกว่า จึงสมควรที่ประชาชนจะได้ทราบลักษณะอาการและวิธีการช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว

 

ไม่ว่าโรคจิตหรือโรคประสาทชนิดใดๆ ระยะเวลาและผลของการรักษาขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่อาการของโรคดำเนินมา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ยิ่งมาหาแพทย์เร็วเท่าใดอาการก็ทุเลาได้เร็วและทุเลาได้มากเท่านั้น ผู้ป่วยที่มีอาการมานานโรคย่อมเรื้อรังรักษาหายได้ยาก หรือในบางรายไม่อาจรักษาให้หายเป็นปกติได้เลยญาติหรือผู้ใกล้ชิดจึงควรรีบพาผู้ป่วยมาพบจิตแพทย์โดยเร็วที่สุด

 

จิตเภทเป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง แปลจากชื่อโรคในภาษาอังกฤษว่า “schizophrenia” ผู้ป่วยอาจเกิดอาการไม่ชัดเจนมาก่อนเป็นเวลานานหลายๆ เดือนก็ได้

 

การรักษา

การรักษาโรคทางจิตเวชได้วิวัฒนาการไปมาก เมื่อเทียบกับสมัยก่อน เช่น เมื่อศตวรรษก่อน ในยุคที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเพิ่งเปิดรับผู้ป่วยโรคจิต ในครั้งกระนั้น โรงพยาบาลยังไม่มีแพทย์ศึกษาอบรมทางจิตเวชศาสตร์โดยตรง และนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่พบยาสงบประสาทที่ให้ผลดีเยี่ยมเช่นในปัจจุบันนี้ การดูแลผู้ป่วยโรคจิตจึงเป็นไปอย่างล้าสมัย

 

แต่ในปัจจุบันเรากล้ากล่าวได้ว่า การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจิตของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เป็นการดูแลรักษาที่ทันสมัยเทียบเท่าอารยประเทศ แม้เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา โรงพยาบาลมีหอผู้ป่วยหรือที่พักและเครื่องอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกับโรงพยาบาลฝ่ายกายทั่วไปมิได้กักขังหรือผูกมัดผู้ป่วยไว้ในห้องลูกกรงเหล็กเช่นที่ประชาชนบางคนเข้าใจผิด

 

ผู้ร่วมงานฝ่ายรักษาประกอบด้วยจิตแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา

 

อนึ่ง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภท มิได้หมายความว่าจะต้องเข้าอยู่ในโรงพยาบาลทุกรายไป มีผู้ป่วยจำนวนมากที่อาจได้รับผลดีจากการรักษาแบบผู้ป่วยนอกคือยังอยู่บ้านได้ แต่มาพบแพทย์สม่ำเสมอตามกำหนดนัด เช่น สัปดาห์ละครั้ง ญาติผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยเข้าใจผิดว่าเมื่อผู้ป่วยเกิดอาการทางจิต แพทย์จะต้องรับไว้ เมื่อแพทย์แนะนำให้รักษาแบบผู้ป่วยนอกก็โกรธ โดยเข้าใจผิดว่า โรงพยาบาลปฏิเสธไม่ให้บริการแก่ผู้ป่วย ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีโรงพยาบาลใดในโลกจะสามารถรับผู้ป่วยที่มารับการรักษาไว้เป็นผู้ป่วยในได้หมดทุกราย เพราะนอกจากปัญหาใหญ่เรื่องจำนวนเตียงไม่พอกับจำนวนผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยบางรายโรคหรือโรคเดียวกันแต่อาการต่างกัน บางรายรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ผลดีกว่าด้วยซ้ำไป

 

ในกรณีผู้ป่วยโรคจิตเภท ผู้ที่เพิ่งเริ่มมีอาการ อาการไม่รุนแรง ควบคุมเองได้ ญาติช่วยดูแลได้ หรือยังพอประกอบอาชีพได้ ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าอยู่ในโรงพยาบาลการพิจารณาว่าผู้ป่วยสมควรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่ จึงควรเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้ตรวจเท่านั้น ญาติหรือผู้พาผู้ป่วยมาจึงควรรับฟังความเห็นของแพทย์

 

วิธีการรักษาส่วนใหญ่ใช้ยารักษาโรคจิตเป็นหลัก ยาประเภทนี้มีหลายชนิดแพทย์จะเลือกสั่งให้เหมาะสมกับอาการของโรค ญาติจึงไม่ควรซื้อยาตามร้านขายยาให้ผู้ป่วยรับประทานเอง เพราะนอกจากจะไม่ถูกกับอาการของโรคแล้ว ยังอาจเกิดอันตรายได้

 

 

ที่มา : https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=1000

 
Page View : 59
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
ความเครียดของเด็กสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ ระดับที่ 1 เป็นลักษณะของเด็กที่มีความเครียด วิตกกังวล ไม่มีสมาธิ ซึ่งขึ้นนี้จะไม่เป็นความเครียดที่ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนและไม่กระทบกับความสัมพันธ์ของคนรอบๆ ข้าง เพียงแค่เป็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น ระดับที่ 2 เป็นลักษณะที่เริ่มรุนแรงขึ้นมาอีกขั้น โ
20 Mar 2019 08:36
ใช้ความรักของพ่อแม่ ความรักคือสิ่งทีชุบชูจิตใจ และหล่อหลอมเด็กคนหนึ่งรู้สึกว่าเขามีคุณค่าพอที่จะเป็นที่รัก จิตใจที่เข้มแข็งของลูกจะมีพื้นฐานมาจากการที่เขารู้สึกปลอดภัย และบ้านควรเป็นสถานที่แรกที่ทำให้ลูกรู้สึกแบบนั้น พ่อแม่ควรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อความรักของพ่อแม่เต็มแล้วก็จะไหลมาสู่ลูกโด
13 Mar 2019 13:15
1. ออกแบบการสอนให้สนุก ออกแบบการสอนให้สนุกเข้ากับลูก พ่อแม่ย่อมรู้ดีกว่าใครว่าลูกสนใจอะไรเป็นพิเศษ ดังนั้นในวิชาที่เข้าใจยาก หรือวิชาที่ลูกไม่ชอบควรเอาสิ่งที่ลูกสนใจมาประยุกต์ อย่างถ้าลูกไม่ชอบคณิตศาสตร์ แต่คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าลูกชอบตัวการ์ตูนโดราเอมอน ก็นำสิ่งที่ลูกสนใจมาเรียนคู่กันโดยยกตัวอย่างเอาโด
12 Mar 2019 13:19
เทคนิคสามข้อที่พ่อแม่อาจจะลองนำไปใช้เพื่อที่จะสอนลูกในเรื่องนี้ 1.สอนเมื่อถึงเวลา อายุที่เหมาะกับการสอน พ่อแม่ควรจะต้องเริ่มตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็กเล็กๆ โดย เริ่มที่ให้เด็กรู้ว่าอวัยวะใดของร่างกายเขาที่ห้ามคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่มาสัมผัส เพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดในเด็ก และเมื่อเด็กมีพัฒนาการทางการเพ
07 Mar 2019 12:59
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ขอแจ้งประกาศ

 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนบริการข่าวสารประจำวัน

                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic

                        
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัคร นักจิตวิทยา จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 3 ราย
สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
กองบริหารกองคลังจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสาธิตและฝึกปฏิบัติ จำนวน 8 รายการ 2898.63 บาท
ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสารขาวดำและเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซื้อโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 ชุด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (firewall) จำนวน 1 งาน บจ.มอนสเตอร์ คอนเนค จำกดั 63641 บาท
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิคและงานสติ๊ก จำนวน 1 งาน หจก.ศรัณย์ฉัตร3 =14,600 บาท
ประกาศผู้ชนะ วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ บจ.ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 27017.50 บาท บจ.ทริปเปิ้ลอี เทรดดิ้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
แบบสขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
อ่านทั้งหมด
การเงินและบัญชี
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 62
งบทดลอง มกราคม 62
งบทดลอง ธันวาคม 61
งบทดลอง พฤศจิกายน 61
งบทดลอง ตุลาคม 61
อ่านทั้งหมด
เอกสาร Download
เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด