English language
ภาษาไทย

จดหมายข่าวประชุม
จดหมายข่าว ๑๔๓

Page View : 21
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
09 Apr 2019 09:45
09 Apr 2019 09:43
09 Apr 2019 09:42
09 Apr 2019 09:41
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ขอแจ้งประกาศ

 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนบริการข่าวสารประจำวัน

                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic

                        
อ่านทั้งหมด อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ จ้างหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายวิชาการ ฯ จำนวน 10 อัตรา
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายวิชาการ ด้านการให้บริการทางการแพทย์ ฯ จำนวน 10 อัตรา
ประกาสผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
อ่านทั้งหมด
ราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน/ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
อ่านทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสขร.1 เดือนมีนาคม 2562
อ่านทั้งหมด
การเงินและบัญชี
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 62
งบทดลอง มกราคม 62
งบทดลอง ธันวาคม 61
งบทดลอง พฤศจิกายน 61
งบทดลอง ตุลาคม 61

เอกสาร Download
เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด