English language
ภาษาไทย

จดหมายข่าวประชุม
จดหมายข่าว ๑๔๑

Page View : 12
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
18 Mar 2019 15:16
18 Mar 2019 15:17
18 Mar 2019 15:15
18 Mar 2019 15:14
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ขอแจ้งประกาศ

 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนบริการข่าวสารประจำวัน

                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic

                        
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัคร นักจิตวิทยา จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 3 ราย
สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
กองบริหารกองคลังจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสาธิตและฝึกปฏิบัติ จำนวน 8 รายการ 2898.63 บาท
ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสารขาวดำและเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซื้อโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 ชุด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (firewall) จำนวน 1 งาน บจ.มอนสเตอร์ คอนเนค จำกดั 63641 บาท
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิคและงานสติ๊ก จำนวน 1 งาน หจก.ศรัณย์ฉัตร3 =14,600 บาท
ประกาศผู้ชนะ วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ บจ.ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 27017.50 บาท บจ.ทริปเปิ้ลอี เทรดดิ้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
แบบสขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
อ่านทั้งหมด
การเงินและบัญชี
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 62
งบทดลอง มกราคม 62
งบทดลอง ธันวาคม 61
งบทดลอง พฤศจิกายน 61
งบทดลอง ตุลาคม 61
อ่านทั้งหมด
เอกสาร Download
เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด