English language
ภาษาไทย

จดหมายข่าวประชุม
จดหมายข่าว ๘๖

Page View : 16
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
16 Jan 2019 15:47
16 Jan 2019 15:46
16 Jan 2019 15:43
16 Jan 2019 15:41
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ข่าวสารประจำวัน


                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                        
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ฯพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 3 ราย
โรงบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 3 อัตรา
โรงบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 3 อัตรา
โรงบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการ ในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 3 อัตรา
โรงบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตตรา
สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
กองบริหารกองคลังจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ 2562 จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 80 เล่ม
จ้างผลิตถุงผ้า จำนวน 1,000 ใบ
ประกาศผู้ชนะ จ้างบำรุงรักษา และถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ราชการ จำนวน 7 รายการ 3629.44 บาท
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้และน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 24-25 พ.ย.61กทมฯ
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้และน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 15 พ.ย.61 นายเสถียร จันทร์สว่าง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้และน้ำมันเขื้อเพลิง วันที่ 20 พ.ย.61 นายสมศักดิ์ ไขชัยภูมิ
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์สายด่วน 1323
อ่านทั้งหมด

เอกสาร Download


เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด