English language
ภาษาไทย

คลังความรู้ : หนังสือ
05 Oct 2017 10:53
05 Oct 2017 10:46
05 Oct 2017 10:43
05 Oct 2017 10:31
05 Oct 2017 10:28
03 Mar 2017 16:08
03 Mar 2017 15:16
03 Mar 2017 15:13
09 Nov 2016 16:12
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
09 Nov 2016 13:48
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
04 Nov 2016 08:33
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
12 May 2016 14:13
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้
15 Mar 2016 21:42
***กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนทำการDownload*** คลิกที่นี้ คู่มือค้นพบความสุขกับลูกวัยรุ่น(ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1-4
15 Mar 2016 21:42
นิยามรัก 2015
15 Mar 2016 21:42
15 Mar 2016 21:42
การให้การปรึกษาวัยรุ่น เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ
15 Mar 2016 21:42
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สำหรับครูที่ ปรึกษา
15 Mar 2016 21:42
แนวทางการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมความรุนแรง สำหรับบุคลากรสาธารณสุข บรรณาธิการบริหาร นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ บรรณาธิการวิชาการ นางสาวพัชริทร์ อรุณเรือง
15 Mar 2016 21:42
แนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้ปกครองและวัยรุ่นที่มีปัญหาติดเกม สำหรับบุคลากรสาธารณสุข บรรณาธิการบริหาร นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ บรรณาธิการวิชาการ นายนันทยุทธ หะสิตะเวช
15 Mar 2016 21:42
คู่มือดำเนินงาน โครงการ 1 โรงพยาบาล 1 โรงเรียน One Hospital One School (OHOS) บรรณาธิการบริหาร นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ บรรณาธิการวิชาการ นางสาวศศกร วิชัย นางสาวจุฬาลักษณ์ รุ่มวิริยะพงษ์
15 Mar 2016 21:42
แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conferrnce : กรณี เกม เพศ ความรุนแรง และ ยาเสพติด บรรณาธิการวิชาการ ศศกร วิชัย จันทร์ชนก โยธินชัชวาล หนึ่งฤทัย ยี่สุ่นศรี
15 Mar 2016 21:42
คู่มือกิจกรรมต้นแบบ วัยรุ่นฉลาดรัก รู้จักป้องกัน           วัตถุประสงค์      1.เพื่อให้บุคลากรที่ทำงานด้านเด็กและวัยรุ่น ทำการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ แก่วัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม      2.เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจ และ ทัศนคติเรื่องความรัก และ เพศศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม      3.เพื่
15 Mar 2016 21:42
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ข่าวสารประจำวัน


                                                 
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                                                 
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู และแมลงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
ตารางราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานด้านแผนงาน จำนวน 1 คน
ตารางราคากลางจ้างเหมาระบบ call center สายด่วน 1323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านทั้งหมด