English language
ภาษาไทย

คลังความรู้ : ข้อมูล/สถิติ/รายงาน
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน มีนาคม 2560
09 Apr 2018 13:30
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
09 Apr 2018 11:37
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน มกราคม 2560
09 Apr 2018 11:34
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
09 Apr 2018 10:53
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
09 Apr 2018 10:46
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน ตุลาคม 2559
09 Apr 2018 10:43
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน กันยายน 2559
09 Apr 2018 10:39
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน สิงหาคม 2559
22 Aug 2018 10:26
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
09 Apr 2018 10:16
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน มิถุนายน 2559
09 Apr 2018 10:13
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
09 Apr 2018 09:44
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน เมษายน 2559
09 Apr 2018 09:38
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน มีนาคม 2559
15 Mar 2018 14:25
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
15 Mar 2018 14:16
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน มกราคม 2559
14 Mar 2018 16:09
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ข่าวสารประจำวัน


                                                 
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                                                 
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู และแมลงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 1 คน
ตารางราคากลางจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานด้านแผนงาน จำนวน 1 คน
ตารางราคากลางจ้างเหมาระบบ call center สายด่วน 1323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านทั้งหมด