English language
ภาษาไทย

คลังความรู้ : ข้อมูล/สถิติ/รายงาน
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน มีนาคม 2560
09 Apr 2018 13:30
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
09 Apr 2018 11:37
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน มกราคม 2560
09 Apr 2018 11:34
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
09 Apr 2018 10:53
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
09 Apr 2018 10:46
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน ตุลาคม 2559
09 Apr 2018 10:43
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน กันยายน 2559
09 Apr 2018 10:39
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน สิงหาคม 2559
22 Aug 2018 10:26
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
09 Apr 2018 10:16
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน มิถุนายน 2559
09 Apr 2018 10:13
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
09 Apr 2018 09:44
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน เมษายน 2559
09 Apr 2018 09:38
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน มีนาคม 2559
15 Mar 2018 14:25
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
15 Mar 2018 14:16
สถิติการให้บริการให้การปรึกษาสายด่วน 1323 ประจำเดือน มกราคม 2559
14 Mar 2018 16:09
ใบประกาศรับรองคุณภาพ (HA)

ขอแจ้งประกาศ

 

 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนบริการ

ข่าวสารประจำวัน


                        
อ่านทั้งหมด

สื่อ Infographic


                        
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 3 ราย
สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
กองบริหารกองคลังจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อแผ่นกรองอากาศ จำนน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ซื้อบริการต่ออายุสัญญา Webhosting www.smartteen.net 1 งาน บจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อที่ปัดน้ำฝน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอกาศ 7600 บาท และน้ำมันเชื้อเพลิง 4220 บาท
แบบสขร.1 กันยายน 2561
แบบสขร.1 สิงหาคม 2561
แบบสขร.1 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 6-8 ก.พ. 62 จ.ชัยภูมิ
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ และน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 11-14 ก.พ.62 จ.นครราชสีมา
ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบ Call Center (สายด่วนสุขภาพจิต 1323)
อ่านทั้งหมด

เอกสาร Download


เอกสารการประชุม
อ่านทั้งหมด